Legenda apie Zapyškį

Legenda apie Zapyškį (Viršutinė miestelio dalis – Dievogala)

Gilioje senovėje ant Altoniškių piliakalnio būdavo kūrenama amžinoji ugnis ir deginamos aukos jaunikių globėjai – deivei Altonai. Piliakalnio viršūnėje, po plačiai išsikerojusiu ąžuolu, stovėjęs aukuras, prie kurio rinkdavęsi aplinkinių sodybų vaikinai sau žmonos iš deivės išprašyti.

Amžinąją ugnį Altoniškiuose kursčiusi neapsakomai graži vaidilutė, o Dievogaloje, prie pat Zapyškio, tokią pat ugnį kurstęs jaunas žynys. Šis, deivės Altonos šventykloje pamatė gražią vaidilutę, labai ją įsimylėjo ir ėmė dažnai lankytis. Per vieną tokį apsilankymą, Dievagaloje užgeso jaunojo žynio palikta ugnis. Žmones, tai pamatę, ėmė išgąstingai šaukti: „Dievui galas! Dievui galas!” Iš to ir kilo pavadinimas.

Žynį žmonės gyvą sudegino, o vaidilutė netekusi mylimojo, iš sielvarto numirė.