APIE KAUNO ŽVĖRĮ

◦ ◦ ◦ Seniai seniai Kauno požemiuose gyveno Žvėris. Miestas su juo turėjo Sutartį. Žvėris saugojo miestą nuo negandų. Dėl nežinomų priežasčių susitarimas yra sulaužytas. Tam kad susitarimas būtų atkurtas, Žvėrį reikia pažadinti ir išsikviesti. Tą ir planuojame padaryti 2022-aisiais metais. ◦ ◦ ◦

Ar galite patikėti, kad Kaunas iki šiol neturėjo savo legendos?! „Mitinis Kauno Žvėris“ –  tai  „Kaunas2022“  kolektyvinio naratyvo kūrimo programa, kurios metu vietos gyventojai kuria šiuolaikinę Kauno ir Kauno rajono legendą. Ją švęsime 2022-iais, didžiųjų renginių metu. 

Mitinis Kauno Žvėris ir jo istorija yra pasakojimas apie visus kauniečius. Koks jis (arba ji)? Kokia jo (jos) istorija? Kaip ir ką pasakoti apie Kauną?

Kauno praeitis ir dabartis yra neretai suprantamos kaip tarpusavyje konfliktuojančių pasakojimų ir sampratų rinkinys. Mes matome Mitinio Kauno Žvėries idėją kaip priemonę, kovoti su miestą varginančia painiava. Žvėries istorija yra miesto istorija, kuri galėtų tapti svarbia kolektyvinės miesto sąmonės dalimi. Mes pasitelkiame Mitinį Žvėrį – kaip Miesto Saugotoją. Todėl kauniečius kviečiame kurti vienijančią istoriją, mitą, kokio mūsų miestas niekada nėra turėjęs.

APIE KAUNĄ 

Visada jaučiau, kad Kaunas turi paslaptį. Kad kažkas palaiko šio miesto gyvybę sunkiausiais laikais ir neleidžia pražūti. 

Kažkas yra šiuose akmenyse, šioje Santakoje, kur pačiame smaigalyje vasarą leidžiasi saulė ir kur galima stebėti besimaišančius upių vandenis. Kažkas yra šio miesto melancholijoje, jo panašume į viso pasaulio miestus ir kartu skirtingume. Kažkas yra keistame jo apleistume. Kažkas yra šio miesto begaliniuose laiptuose į viršų ir žemyn, jo požemiuose, apie kuriuos pasakojama…

Požemiuose.

Skaityti daugiau