Legenda apie Veliuoną

Pasak vienos legendos – čia žuvo Gediminas.

Kita legenda pasakoja, kas Veliuonoje esąs užkeiktas dvaras ir gražuolė pana. Kartą dievobaimingas žmogelis ėjo keliu tarp dviejų kalnų į bažnyčią. Tam tarpukalny jis pamatė gražią ir mielą panelę, sėdinčią ant skrynios. Ji prašė to žmogaus, kad ją pabučiuotų. Visaip prašė ir skrynios turtais gundė. Bet žmogelis tik nusispjovė ir tarė: „Kad tu prasmegtum manęs negundžiusi“ Po tokių žodžių žemė atsivėrė, pana suvaitojo ir grimzdama pasakė: „Be gailesčio tu žmogus. Galėjai mane išgelbėti ir visą dvarą. O dabar teks kentėti dar 700 metų!“

Iki šiol apie tą panelę nieko negirdėti – nepraėjo dar užkeikties metai.