Apie užkeiktus Kauno vaduotojus

I. Kartą ėjo į Kauną kalvis iš Salių kaimo. Tik žiūri - priešais jo ateina…


Užburta karalaitė

Kartą, per potvynį bevaikščiodamas Nemuno pakrantėmis, nepajutau kaip…


Prakeikta Kauno karalaitė ir požeminis miestas

Kartą tokiam žmogui prisisapnuoja karalaitė, sakydama: - Daug jau amžių esu…


Apie Kauno kilmę ir Palemonų dinastiją

Miesto gimimo data arba "metrikais" istorikai laiko pirmąjį rašytinį miesto…


Kauno ir Kauno rajono vietovardžių kilmė

Apie dievaitį Kauną Istorikas Teodoras Narbutas XIX a. yra užrašęs (arba…


Kaunas kaip meilės dievaitis

Kaunis, anot Teodoro Narbuto, tai meilės dievaitis, deivės Mildos sūnus,…


Apie Kauno karalaitę ir užkeiktas knygas

Atvažiavęs pas vieną mūsų sodžiaus ūkininką svečias. Jo žentas papasakojo…


Apie kareivį ir Kauno pilies paslaptį

Dar prieš Didįjį karą rusų kariuomenėje buvo vienas lietuvis, geras ir…


Požeminio Kauno mitai ir legendos

I. Vienas Kauno požemių mitas pasakoja apie tai, kad dabartinis Kaunas yra…


Pažaislio vienuolyno legendos

Kaip K. Z. Pacas velnių atsikratė Pažaislio apylinkėse tarp žmonių populiarus…