Legenda apie Palemoną

Kunigaikštis Palemonas turėjo tris sūnus. Vyriausiasis — Borkas, antrasis — Kunas, o trečiasis — Spera.

Vyriausiasis sūnus, Borkas, įkūrė miestą prie Jūros upės. Sudėję kunigaikščio vardą su upės vardu— Jūra ir Borkas — tą miestą žmonės pavadino Jurbarku.

Vidurinysis sūnus, Kūnas, atėjo prie tos vietos kur Neris įteka į Nemuną. Čia įkūrė miestą ir pavadino jį savo vardu — Kuno arba Kauno miestas.

Spera persikėlė net per tris upes, kol galiausiai rado gražų ežerą, prie kurio ir apsigyveno. Tas ežeras ir dabar vadinamas Speros vardu.

Gi pats senasis Palemonas įsikūrė netoli viduriniojo sūnaus ir po mirties aplink jo dvarą iškilo Palemono gyevnvietė, vėliau tapusi Kauno miesto dalimi.