Legenda apie Garliavą

Legenda pasakoja, kad kadaise šioje vietoje buvo neįžengiamos pelkės. Vieną vakarą važiavo dvarininkas Juzefas Godlevskis ir įklimpo su arkliais. Jis baisiai persigando, ėmė melsti Dievą, kad jį išgelbėtų, ir pažadėjo, jei liksiąs gyvas, pastatyti toje vietoje bažnyčią. Išsigelbėjęs – pažadą ištesėjo. Apie naują bažnyčią ėmė kurtis miestelis, kuris imtas vadinti įkūrėjo vardu – Godlevu, bet lietuviai ji vadino savaip – Garliava. Vėliau dvarininkas Godlevskis pastatė bažnyčią evangelikams liuteronams, sinagogą žydams, taip į miestelį priviliodamas įvairių tautybių amatininkus.