Legenda apie Gedimino kalno karalaitę

Seniau Vilniuje ant Gedimino kalno turgaus dieną išeidavo karalaitė su skrynute aukso. Visus žmones, kurie važiuodavo į turgų, ji prašė, kad paimtų pinigų ir paaukotų švenčiausiai panelei Marijai. Visi bijojo ir nenorėjo imti, bet atsirado vienas žmogus, kuris paėmė gerą saują pinigų. Nuvažiavęs į turgų, jis pinigus pragėrė.

Kitą turgaus dieną vėl išėjo ta karalaitė. Tas žmogus, važiuodamas pro šalį, pastebėjo karalaitę ir vėl prašė, kad duotų pinigų paaukoti švenčiausiai panelei Marijai. Bet karalaitė pasakė:

– Eik pats pasiimk.

Nieko blogo nemanydamas, žmogus nuėjo pasiimti. Karalaitė tik atvožė skrynią, tas griebė – karalaitė paleido skrynios viršų ir… nukirto jam galvą.

Ir daugiau jokia karalaitė nebesirodė ant kalno.