Stebuklingas rūmas

Tai prasidėjo dar niekam šioje žemėje negimus. Labai labai seniai, viduryje plynų laukų stovėjo apleistas rūmas. Jame gyveno nenusakomo aukščio moteris su keturiomis akimis ir jos stebuklingas tarnas – paukštis su trimis galvomis. Keturios akys padėjo jai viską matyti, bet vieną dieną ji apako. Nepagelbėjo nei jos paukštis, kuris nuskrisdavo devynias mylias, jai atgabenti stebuklingų žolelių. Jis išskrido, bet rado ją jau visiškai apakusią. Paukštis iš nevilties išsikapojo savo dvi akis. Moteris, nors ir turėjo stebuklingų galių, pamažu silpo, nes visa stiprybė buvo jos regėjime.
Ėjo laikas, po savaitės paukštis išsikapojo sau dar dvi akis. Likus tik dviems paukščio akims, tos dvi akys tolumoje pamatė ateinantį-atplaukiantį seną vyrą, su barzda iki žemės. Rankoje jis laikė lazdą. Įėjęs į namus, pamatė baisų vaizdą – Moters, su 4 duobėm vietoje akių, o šalia – paukštis, su trimis galvomis, bet tik dviem akim. Siaubo apimtas vyras išbėgo laukan.
Nebuvo čia laimingos baigties.

Istoriją padovanojo Centro bendruomenės atstovai.