Žadinkime žvėrį!

Kauno mitinis žvėris – kas jo tikrą vardą pasakys? Ar gimė jis Kaune, o gal čia atkeliavo? Žinoma tik tiek, kad Kauno pilis ne dėl kryžiuočių pastatyta. Kauniečiai statė ją, kad iš bokštų galėtų stebėti žvėrį, kurio nugara kartas nuo karto pasirodydavo tai Nemune, tai Neryje. Ilgai netrukus gynėjai suprato, jog žvėries nereik bijoti, jis pats sergėjo Kauną ir padėjo tiek vietiniams tiek atvykėliams. Nusekus upėms, Hanzos pirklių laivai neretai užklimpdavo, bet jiems į pagalbą stodavo žvėris ir švelniai pastumdavo nuo seklesnės vietos.
Kauno mitinis žvėris nebuvo tik upių gyvis, o gal evoliucionavo per daugybę savo gyvenimo metų. Nors tik keletą teigią, jog matė žvėrį savo akimis, tačiau nemažai kalbėjo jaučiantys jo būvimą. Vieni bijojo, kiti didžiavosi, o treti kaimyniškai draugavo. Žvėris išnėręs iš upių gilumos sėlindavo Kauno gatvėmis ir gatvelėmis. Jis matė viską: Kauno nuodėmes Nemuno gatvėje, Laisvės alėjos šurmulį, Kauno prezidentūros tunelius ir marių atodangas. Laikais sunkiais gedėjo jis ištremtųjų ir bandė jiems padėt, bet pats nusilpęs jautėsi jisai, kai tiek aplinkui neteisybės. Užmigt gilaus miego nusprendė jis, pamatęs, jog Kaunas nebe Lietuvos, ir pramiegojo išsilaisvinimą, iki šiolei miega jis. Tad sukluskite kauniečiai, pats laikas žadint Kauno žvėrį! Laikas šlovinti mūsų pasiekimus, kad ir žvėris gerėtus! 

Pasakojimą dovanoja svetainės „Kaunolegenda.lt” vartotojas