Apie Noreikiškių akmenį

Gyveno Noreikiškėse dvi raganos.

Viena turėjo akmeninę krosnį, kita – kėdę. Kartą jos ėmė ir susipyko. Viena nutarė atsiskirti ir išeiti. Reikėjo pasidalinti krosnį. Ardė ją ir nešė į kitą Juodžio ežero pusę. Dalį krosnies akmenų pernešė, o kiti nuskendo. Už vieno nuskendusio akmens, dar ir dabar dažnai tinklai užkliūva.

O kitas – pakrantėje stovi ir vadinamas Raganos Kėde.