Apie milžinus ir Kupiškio piliakalnį

Seniai seniai gyveno žemėje milžinai. Jie labiausiai mėgo vienatvę, o jų valdas vieną nuo kitos skyrė upės arba pelkės. Dažniausiai milžinai yra priešiški, vienas kito nekenčiantys ir niekinantys.

Piliakalnių kilmė dažnai buvo siejama su milžinų veikla arba palaidojimais (milžinkapiai), vėliau šią versiją ima keisti pasakojimai apie švedų ir prancūzų karių kepurėmis supiltus piliakalnius.

Seniai, seniai gyveno du milžinai, tokie dideli dideli žmones. Jie gyveno apie Kupiškį ir dažnai susitikdavo pasikalbėti. Vienas atsisėsdavo ant Kupiškio piliakalnio, kitas – ant Paketurių kalno, sumerkdavo kojas į vandenį, rūkydavo pypkes ir šnekučiuodavosi. Pypkės pelenus berdavo į vieną vietą – taip buvo supiltas Aukštupėnų piliakalnis.