Apie milžiną Džiugą

Džiugas buvęs labai tvirtas ir galingas vyras, tiesiog milžinas; gerųjų dvasių padedamas, sėkmingai nugalėdavęs kryžiuočius, geležine kuoka vienui vienas išmušdavęs jų didelius būrius, raudavęs medžius su visomis šaknimis.

Dar gyvas būdamas, Džiugas supylė sau pilkapį, kuriame ir buvo palaidotas.

Padavimai draudžia Džiugo kalną kasinėti. Kartą atsirado drąsuolis, kuris pabandė tai daryti. Netikėtai kilusi baisi audra, visus kasėjus nubloškė į kitą pelkės pusę. Naktį kalno savininkas susapnavo milžiną Džiugą, kurįs pagrąsino didelėmis nelaimėmis, jei kas dar drįs kalną paliesti.