Birštono Vytauto kalno legenda

Ganydami piemenys prie kalno pamatė kiaurymę ir nusprendė pažiūrėti kas ten yra. Piemenys iš senolių buvo girdėję, kad ten kariuomenė užsikasusi ir saugo miegančią karalienę. Parinko patį mažiausią piemenuką, pririšo virvę ir liepė eiti į kalno vidų. Kalno viduje piemenukas pamatė ant skrynios sėdinčią mergelę, saugančią skrynioje auksą. Mergelė apdovanojo piemenuką, o šis laimingai išėjęs iš kalno visiems papasakojo ką matė, parodė gautus turtus. Vyresnieji taip užsimanė turtų, kiek gi galima piemeniu būti. Paeiliui pradėjo eiti po kalnu, bet nei vienas negrįždavo. Manoma, kad panelė visus nužudė, kad tie didelių turtų užsimanė.