Talkšos ežero legenda

Seniau ežerai vaikščiodavo iš vienos vietos į kitą, kol sau išsirinkdavo tinkamą vietą bei vardą. Kartą nežinia iš kur atlėkė, atūžė ežeras ir pakibo virš Šiaulių.

Žmonės išsigando, kad jis nenusileistų tiesiog ant miesto. Kelias dienas ir naktis gyventojai meldėsi, giedojo giesmes, ėjo procesijas, kad tik tas ežeras pasišalintų. O ežeras nei per žingsnį nesitraukė, vis baisiau ūžė ir šniokštė.

Kažkam prisisapnavo, jog reikia atspėti ežero vardą, ir jis neužpils miesto. Spėliojo žmonės to ežero vardą, kaip tik kas beišmanė, bet tikruoju vardu pavadinti niekas nesugebėjo. Galiausiai tokia sena pavargėlė, kuri labiausiai meldėsi, lyg netyčia pasakė: „Telkšok čia!” Tik ištarus šiuos žodžius, ežeras gražiai nusileido už miesto, kur tebetelkšo iki šiol.