Slibinas lietuvių mitologijoje

Lietuvių mitologijoje slibinas turi ne vieną pavidalą: kaukas, pagaikštis, „kačiarga”, gaidelis, aitvaras … Tas būtybes reikia prisijaukinti, gausiai maitinti virtu ar keptu maistu, nieku gyvu žaliu, todėl jos labiausiai prisiriša prie šeimininkų. Tuomet šios būtybės gausina turtus savo maitintojams. Šeimininkų ūkis netrukus suklesti.

Slibiną žmones įsivaizdavo kaip skraidantį žaltį arba gyvatę raudona galva. Kol jis tuščiu pilvu – būna raudonas, o kai pasisotina – pamėlynuoja arba pajuoduoja. Slibinų prigimtis – dvilypė, jie susiję ir su ugnies, ir su vandens dievybėmis. Šie toteminiai gyvūnai yra vaisingumo ir gyvybės nešėjai, tačiau spjaudo ugnimi.