Legenda apie Šančių piliakalnį

Ant Šančių piliakalnio yra duobė.

Legenda pasakoja, kad seniau ta duobė buvo labai gili, o joje sėdėdavo velnias.

Vaikai eidavo erzinti velnio – mesdavo į duobę akmenį ir bėgdavo nuo kalno kiek kojos neša. Kai bėgdavo, atrodydavo, kad ir velnias už nugaros alsuoja. Tačiau velniui bėgti greit atsibosdavo ir jis grįždavo atgal, vaikams nespėjus jo pusėn atsisukti.

Ir dabar tas velnias ten tebegyvena.