Legenda apie Vytauto Didžiojo bažnyčią

Legenda apie pirmosios Kaune Vytauto bažnyčios statybą (apie 1400 m.).

Mūšyje su totoriais prie Vorkslos upės Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas buvo sumuštas ir vos nenuskendo. Gelbėdamasis jis pasižadėjo Mergelei Marijai pastatydinti bažnyčią ant upės kranto. Šiame mūšyje žuvo didžioji dalis kariuomenės, daug kunigaikščių, o pats Vytautas su broliu Žygimantu vos išsigelbėjo.

Kas dabar patvirtins – ar patyrė Vytautas asmeninį Švenčiausiosios Mergelės apreiškimą, ar tik dėkojo po mūšio jai, kad liko gyvas? Bažnyčia vadinama Vytauto Didžiojo ir Švč. Mergelės Dangun Ėmimo vardais.