Legenda apie Pyplių piliakalnį

Legenda pasakoja, kad šį piliakalnį supylęs kunigaikštis Pyplys kare žuvusio sūnaus garbei. Nuo seno tikima, kad, artėjant Vėlinėms, mirusiųjų vėlės sugrįžta ten, iš kur jos kilusios, o grįžusios žuvusių karžygių vėlės pavirsta medžiais. Todėl ant piliakalnio auga medžiai.

Yra kita legenda, pasakojanti, kad šį piliakalnį supylė Napoleono kariai, sunešę kiekvienas po kepurę žemės, tačiau tokių legendų Lietuvoje visur pilna ir jos pasakojamos tada, kai nieko geriau nesugalvojama…