Raudonoji karalystė

Ten, už 5 piliakalnių, ties nesuskaičiuotu Nevėžio vingiu, stūksojo sodrių plytų Raudonoji Karalystė. Karalystė turėjo tokį pavadinimą todėl, kad pagrindinė valiuta, kurią visi naudojo, buvo plytos. Mažos, raudonos plytos.

Vargingiausias Raudonosios Karalystės pirklys buvo Beplytis Jonas, kuris prekiavo Nevėžio slėnio sraigėmis. Jis buvo toks vargingas, kad net jo namas neturėjo nė vienos plytos. Ką namas, jo krosnis buvo medinė ir jis tuo didžiavosi – girdavosi kaimynams, kitiems Karalystės pirkliams.

Vieną saulėtą miestelis nusprendė padaryti gerą darbą ir „už nieką” apdovanojo Beplytį Joną plytomis. Vargšą, jau Suplytį Joną, ištiko egzistencinė krizė: kaip pasielgti? Ar pasistatyti prabangius raudonų plytų namus ir išsižadėti visų savo pagyrų ar nusipirkti geriausią Raudonosios Karalystės moterį?

Suplytis Jonas pasirinko nusipirkti Mūrauskų Anelę, o kartu su ja pasistatyti didžiulę raudonų plytų pilį. Mūrauskų Anelė ir Suplytis Jonas sumūrijo prabangų rūmą ir jis tebestovi iki šių laikų.

Istorija sukurta Kūrybinio rašymo seminaro „Pradėk rašyti dabar!” @ Blaster metu, istoriją dovanoja seminaro dalyviai.