Eigulių piliakalnis

Prieš šimtą, o gal daugiau metų, gyveno senas vyras, kuris turėjo ypatingą ir sumanią lapę. Gyveno jie senoje troboje ant vieno piliakalnio, kurio tuo metu dar niekas nežinojo ir tas piliakalnis stūksojo prie Neries. Vyro auginta lapė maitinosi viskuo kas žalia, o vyras – viskuo kas gyva. Jų troba buvo sudaryta iš medžių šaknų ir gyveno jie tyliai, ramiai, sprendė vietinius piliakalnio reikalus, o vakarais stebėdavo tekantį vandenį.

Kartą, pro juos prasuko eigulys, vedinas šimtu laukinių stumbrų. Sunkiai jam sekėsi stumbrus suvaldyti, tad labai nustebo, kad iš kažkur atsiradusi lapė, ėmė ir suvaldė visą šimtinę bandą. Eigulys nusekė paskui lapę, kuri jį nuvedė pas senąjį vyrą.

Ten, iš kur atėjo, eigulys turėjo dar daugiau gyvulių, tad pasiūlė senąjam išmainyti protingąją lapę į šimtą stumbrų. Vyras sutiko. Viskas galėjo čia ir pasibaigti, tačiau po mėnesio, stumbrai jau buvo nurupšnoję visą piliakalnio žolę ir ėmė badauti. Iš alkio pasiutę stumbrai sukilo prieš senąjį vyrą ir sukramtė jo trobą, senasis vyras, bandęs pasislėpti ir užsilipęs ant trobos stogo, tad trobai pradėjus griūti, šis nusirito piliakalniu žemyn ir įkrito į Neries vandenį. Niekas apie tai nežinojo, tad senasis vyras dingo it nebuvęs.

Praėjo nemažai laiko, bet jau minėtas eigulys, kartu su lape, sumąstė aplankyti savo išmainytus stumbrus. Atėjęs prie piliakalnio, rado sugriautą namą ir sulaukėjusią stumbrų bandą. Susivarė eigulys stumbrus atgal, kartu su lape iki vakaro ieškojo senojo vyro, tačiau jo nerado. Atsisėdo eigulys sugriautoje troboje ir pavadino piliakalnį „Eigulių”, kol pasakojo šią istoriją.

Istorija sukurta Kūrybinio rašymo seminaro „Pradėk rašyti dabar!” metu, istoriją dovanoja seminaro dalyviai – Kaunas 2022 savanoriai