2 dalis. Didysis pasakojimas

Beldžia.

Beldžia.

Nevilius sujuda lovoje. Beldimas aiškus, atkaklus ir nesiliauja.

-Nu, jofana, kas? – sumurma Nevilius. Pradeda rengtis marškinius, bet po to numeta ir ima mautis kelnes. Beldimas aiškus, atkaklus ir nesiliauja. Nevilius užsitempia kelnes, viena kišenė styro lauke, atsistoja, kažko apsidairo, numoja ranka, basomis eina prie durų ir staigiu judesiu jas atidaro.

Už durų senoji Juta. Kaimynė iš kiemo. Ji nuleidžia paruoštą dar vienam beldimui lazdos rankeną ir žiūri į Nevilių suraukusi kaktą. Tasai pasikaso nugarą.

-Jis pasiėmė ją. – Ištaria Juta taip, tarsi tą frazę būtų repetavusi daug kartų.

-Kada čia?

-Gal apie pusę penktos. Aš nemiegojau.

-Buvo garsas?

-Aš blogai girdžiu, bet … buvo.

-Jūs tikra, visai tikra?

-Taip.

Nevilius atsiremia alkūne į duris ir užsimerkia. Vadinasi, prasidėjo. Jis giliai įkvepia.

-O ji… dar ne kitur?

-Dar ne. Bet tu jau eik. Jau dabar eik. – Ir Juta paliečia lazda jo dešinį petį.

Nevilius uždaro duris. Prieina prie lango, greitai permeta akimis aplinką. Kieme vos prašvitę, tylu, dar beveik niekur languose nėra šviesų. Jis apsisuka, bet dabar jau žengia palei sieną ir ima judėti po kambarį labai atsargiai. Pirmiausia kruopščiai uždengia visus veidrodžius. Tik jam vienam žinomu keliu apeina namus, susirenka daiktus, apsirengia. Tada užrakina duris iš vidaus, pasiima raktą, užstumia velkę ir pro langą išlipa į lauką. Šalia lango augančiu klevu nusliuogia žemyn ir sustoja kieme tankiai alsuodamas. Jis dairosi.

Žemės energetines linijas galima pajusti gana greitai, tačiau jos yra ne visai stabilios – nuolat kažkiek juda ir keičia sankirtų taškus. Nevilius akimirką padvejoja, žengia keletą atsargių žingsnių, pasisuka, vėl žengia porą žingsnių ir ties cementine gėlių klomba pajunta kaip kūnu pakylą srovės. Sankirta rasta ir dabar jis gali judėti per miestą bent keliskart didesniu greičiu nei įprasta ir nesukelti niekam įtarimo.

„Judėjimas kuria pats save“, – ištaria Nevilius, prisiminęs, kas buvo parašyta Mistiko sąsiuvinyje.

Ten daug daugiau buvo, tačiau jis mažai atsimena.