Apie Klaipėdos įkūrimą

Legenda pasakoja, kad prie Akmenos vidupio buvo įsikūrusi gentis. Du narsiausi giminės medžiotojai – broliai Elnias ir Vilkas buvo išsiųsti tinkamesnės gyvenimui vietos ieškoti.

Keliaudami nuo aukštumos vyrai pamatę jūrą. Norėdami ją pasveikinti, Elnias ir Vilkas pasiryžo neaprėpiamą klampią balą įveikti ir tam du takus pasirinkę. Elnias sėkmingai pasiekė jūrą ir nusprendė, jog čia įkurs savo giminę. Kitu taku ėjęs Vilkas pradingo amžiams. Kiek Elnias ieškojo, kiek šaukė – tik klampią pėdą pelkyne terado. Sugrįžęs Elnias atvedė savo gentį į ištirtas vietas gyventi, o apie jo nuotykius ilgus amžius buvo pasakojama giminės vaikams.

Galop istorija pasimiršo ir liko tik tos vietos, kur Vilkas žuvo, pavadinimas „Klai(džiota)pėda”.