Volpertingeris (Wolpertinger)

Volpertingerį galima sutikti Bavarijos miškuose. Tai nei žvėris, nei paukštis. Ji yra pats keisčiausias miško gyventojas. Dažniausiai Volpertingeris turi avino arba net elnio ragus, kiškio galvą ir ausis, turi anties snapą, voverės kūną, turi fazano kojas ir vanago sparnus. Jis gali skraidyti, o jo balsas labai šaižus ir apkurtina medžiotoją.