Striga (Strigoi)

Rumunų mitologijoje Striga yra gyvasis numirėlis. Kartais ir gyvas žmogus gali turėti strigos savybių, o tos savybės yra gebėjimas pasiversti gyvūnu. Dar striga gali tapti nematomu. Ir galiausiai jis geba atimti gyvybę, iščiulpdamas aukos kraują.

Rumunijoje visais laikais tai šen, tai ten kildavo panika dėl atsiradusio strigos, žmonės ginkluodavosi ir eidavo į įtariamojo namus ar vietą, kur manydavo jį ar ją esant pasislėpus.