Rūmų Ponia

Jos rūmai yra Kitoje pusėje. Ten išmokstama tarnauti ir paklusti. Tik išmokę tarnystės ir paklusnumo gali stoti Žvėries akivaizdoje.