Mistikas

Šešioliktame amžiuje Kaune gyveno paslaptinga asmenybė. Jį vadino Mistiku. Liko taip vadinamas „Mistiko sąsiuvinis“ – keistas kūrinys, neatsargiam skaitytojui atnešantis mirtį. Tie, kas nemirdavo, tapdavo žinančiais. Tik žinantys arba žinančių palikuonys gali stoti į kovą su Žvėrimi. Žinantys priklauso Žvėries Draugijai.