Balandžių pokalbiai

Vienoje iš Laisvės alėjos liepų, tupi du balandžiai. Vienas žvelgdamas žemyn, taria:

– Vis keliauja ir keliauja tie gintarai. Ir kur jie keliauja, Baltaplunksni?

– Ir vėl… Na, ko tu, žiūri į tuos, išeinančius iš ,,Monos dirbtuvių“? Jie juk visada skuba nešini lagaminais, ateina čia, tik lašo Baltijos prisiminimui…

– Bet, nejaugi, tau nerūpi, kad tie gintarai blaškos po visą pasaulį?

(Vos tik Baltaplunksnis spėjo įkvėpti deguonies, Pilkasparnis tęsė mintį toliau…)

– O, tu, įsivaizduok, jeigu jie grįžtų atgal į Kauną? Taigi, ne tik Laisvės alėjoje, sėdint ant vienišųjų suolelių, skambėtų jaunų žmonių juokas! Ar įsivaizduoji?

– O tai čia: migruotų, emigruotų ar imigruotų?

– Grotų!

-Ką grotų?

– Džia-a-azą-ą-ą grotų! …

– Dėmesio, dėmesio! Visiems pulkams! Objektas juda nuo „Spurginės“!

Istorija sukūrė ir padovanojo Kipras Marcalis