Šešėliai ir Šilainiai

65 butas ketvirtame aukšte. Šilainiai. Ten tvyro netvarka ir viduryje virtuvės sėdi šešėlis. Šešėlis sėdėjo apsuptas kitų ilgų šešėlių: ilgų, plonų, kampuotų, apvalių, tačiau blyškesnių už centrinį šešėlį. Kambarys visus juos talpino ir jie maišėsi aplink be ramybės.

Centrinis iš šių šešėlių buvo tikrai kažkuom išskirtinis – priminė kažkokio žymaus žmogaus siluetą, tik šiuo momentu, niekas neatsimena kokios. Aplink šį šešėlį atrodė lyg sklido šerkšnas, bet nuo jo alsavo šiluma. Kažkur kampe stovėjo keli šešėliai kurie buvo pilni nelaimingų žmonių svajonių, o ant lubų galėjai pamatyti karjeros nesėkmių šešėliuose.

Ilgą laiką šešėliai išsiteko šiame bute, tačiau daugėjo nelaimingų žmonių, nesėkmingų karjerų, tad butas jau braškėjo per skyles ir vieną dieną ėmė ir išsprogo.

PŪKŠT

Buto nebėra. Šešėlių nebėra – jie išsisklaidė po visą miestą. Vienintelis šešėlis, kuris dar bandė grįžti į butą (beje, labai išskirtinis šešėlis), suvokė, kokią grėsmę turi šis įvykis, tačiau nematė prasmės keisti likimo, kuriuo paskutiniu metu buvo patikėjęs. Šešėliai pasiryžo terorizuoti visus gyvus aplink.

Nugriaudėjo griaustinis. Iš dangaus pasipylė niūrus ir purvinas lietus, persmelktas šešėliais. Jis merkė miestą ir apylinkes kelias dienas. Iš pradžių žmones erzino šis nemalonus lietus, tačiau žmonės, kaip jiems ir įprasta – prisitaikė. Tuomet, šešėliai apsiėmė snigti purvinomis snaigėmis, kėlė šešėlių tornadus. Visomis pastangomis stengėsi pripildyti žmones šešėlių.

Istorija nesibaigia puikiai – šešėliai pateko į visus gyvenusius ir persiduoda po dalelę kiekvienam lyg virusas. Greičiausiai jie yra ir jūsų viduje, o išvyti jų beveik neįmanoma, tačiau, be abejo, galite pabandyti su jais sugyventi.

Rašė: Guoda Vik
2019.02.24