Didysis Tolis (Suur Tõll)

Didysis Tolis buvo toks estų milžinas.

Jis gyveno Saaremaa saloje. Šiaip Tolis buvo geras milžinas, padedantis žmonėms dirbti darbus. Tačiau kartais su juo reikėjo ir atsargiai, nes buvo labai karšto būdo ir turėjo ąžuolo dydžio lazdą.

Su savo žmona Piret jis gyveno Tolustės kaimelyje ir kartais apmėtydavo akmenimis Saaremma priešus. Jis buvo salos karalius, tačiau labai kuklus ir gyveno kaip paprastas valstietis. Kartais Tolis aplankydavo savo brolį Leigerį kaimyninėje Hiiumaa saloje.

Sykį priešai Tolį apsupo ir nukirto jam galvą. Tada jis paėmė savo galvą, užsimovė ant kardo ir nužygiavo taip iki pat savo kapo Tolustėje. Prieš žengdamas į kapą, Tolis pažadėjo esant reikalui sugrįžti ir apginti Saaremaa žmones nelaimėje.