Mistiko sąsiuvinis

Šešioliktojo amžiaus pradžioje sukurtas Mistiko sąsiuvinis buvo, ko gero,…