Pasakojimo personažai

Žvėris


Arba Kauno Slibinas. Vandenų būtybė, gyvenanti Požeminiame Kaune. Jis pasirodo naktį arba per didelę liūtį. Jis grobia skaisčias merginas. Jo ilgesingam žvilgsniui negalima atsispirti. Jį galima girdėti kvėpuojant ir riaumojant, kelią pas jį labai sunku surasti. Visą tiesą apie Žvėrį žino Žvėries Draugija. Jie yra jam pavojingi, todėl jis juos persekioja ir žudo. Miestas buvo sudaręs su juo sutartį. Sutartis yra nutrūkusi. Sutartį reikia atnaujinti ir Žvėris vėl sergės miestą nuo negandų. Jis buvo pirmas ir bus paskutinis miesto gyventojas.

Žvėries Draugija


Žmonės, paveldėję Mistiko sąsiuvinį ir žinantys apie Žvėrį. Jie laukia kol pasirodys Žvėries nugalėtojas ir yra pasiruošę jam padėti. Jie pažįsta vieni kitus, kartą per metus renkasi slaptoje vietoje pasitarti. Jie negali dalintis savo žiniomis tarpusavyje. Jie gali tik padėti nugalėtojui, jei toks atsiras.

Rūmų Ponia


Jos rūmai yra Kitoje pusėje. Ten išmokstama tarnauti ir paklusti. Tik išmokę tarnystės ir paklusnumo gali stoti Žvėries akivaizdoje.

Nevilius


Jis yra tas, kuris turės padaryti visą darbą. Jis neturi jokių netikrų vilčių. Žino, kaip yra. Jis yra Mistiko mokinys. Šis pasakojimas yra jo kelionė pas Žvėrį.

Mistikas


Šešioliktame amžiuje Kaune gyveno paslaptinga asmenybė. Jį vadino Mistiku. Liko taip vadinamas „Mistiko sąsiuvinis“ – keistas kūrinys, neatsargiam skaitytojui atnešantis mirtį. Tie, kas nemirdavo, tapdavo žinančiais. Tik žinantys arba žinančių palikuonys gali stoti į kovą su Žvėrimi. Žinantys priklauso Žvėries Draugijai.

Keltininkas


Jis kelia žinančius į kitą pusę. Jis gyvena vienas su savo šunimi pašiūrėje Žiemos uoste.

Kekto


Aštuonkojė būtybė, potvynių ir atoslūgių operatorius. Kekto laisvai keliauja tarp Požeminio Kauno ir Saulėto Kauno. Jis yra ženklų rašytojas. Jo paliktus ženklus galima rasti ant visų miesto sienų. Legenda byloja, kad Kekto atvers kelią Žvėriui į Saulėtą Kauną sudaryti Sutarties su miestu.

Irena


Jauna moteris, kurią pagrobė Žvėris. Ji paprasta ir skaisti. Graikiškai jos vardas reiškia „Taika“.

Didysis keliautojas


Jis atneša žinias. Jis atsiranda ten, kur labiausiai reikia. Kai kas sako, kad jis yra Mistiko pasiuntinys.